Daily Consult & Research

Klik hier om de ondertitel te bewerken

 
Er was eens ... NIETS.
Uit het Niets kwam het AL.
Donker en Licht, sterrenstelsels en mega-structuren, van klein naar groot en omgekeerd.
Niemand had het beter kunnen scheppen dan de Opper-Bouwmeester der Heelal(len).
Meegaande kwam tevens factor Tijd, die zich op de verschillende assen tussen(in) het veelvoud van verschillende energievormen begon te nestelen.
Galaxys werden geboren alsmede verschillende beschavingen; al dan niet hoogstaand.
's Mens heugnis vereist enigerlei kennis van "zaken" omtrent deze ingewikkelde en tevens uitermate "simpele" materie. Het begrip [Mens zoekt zichzelve] was geboren.


Desalnietemin is de mens in zijn zoektocht naar Eigen Oorsprong zichzelve verloren.

Verschillende "spanningen" tussen de wijdverbreide Galaxys zorgden voor de teloorgang van het Innerlijke Kind.

Bij deze is Ons deze taak toebedeeld Al diegenen te helpen die oprecht, zuiver en rein op zoek zijn naar hun Eigen Ik.  I AM!

Los van alle AARDSE boekenwijsheden, gaan Wij samen met dezen het individu in zijn/haar volste Wijsheid, Schoonheid én Sterkte her-stellen via de verschillende Universele Energieën Ons ter beschikking gesteld door           Het Hogere zelve.Doorheen het Samenspel van Ziel en Geest; Yin en Yang, wetenschap en voelenschap, gaan we samen met de Engelen en Meesters de mens individueel Her-Stellen in zijn/haar oorspronkelijke zuivere scheppingsvorm zoals BRON-bepaald (LOTS-bestemming).
 
 
 
Bij de Re-Awakening wordt in feite niets nieuws aangeleerd: hetgeen we doen is de aanwezige"kennis"die opgeslagen en"vastgeroest" zit in het onderbewuste, terug activeren: hierdoor worden we ons terug bewust van eigen kwaliteiten en kunnen met als doel onszelve te helen, onze levenskwaliteit op te waarderen,uit te breiden (groeien,bouwen) én op peil te houden (zonder terugval).

Mens sana in corpore sano: een gezonde geest in een gezond lichaam. Uw individuele kwellingen, noden en verwachtingen worden opgelost: een nieuw én gezonder mens.

Elkeen die deze "masterclass" ervaren heeft, beleeft het leven intenser, gezond(er) van geest en lichaam en kan nu succesvol nieuwe wegen inslaan (is hogere status via originele scheppingsvorm). Iedereen (terug) in contact met Het Hogere voelt de zuivere uitstraling van het indivudu en gaat hierin mee.

Het is als het ware dat de maskers en ketenen afvallen (ons opgelegd door aardse maatschappelijke conditionering).

Uw Reisleider en Gids doorheen dit fascinerende Universele Avontuur van RE-AWAKENING, is Jean-Marie Heyninck, Doctor Ingenieur met van geboorte uit de 6 zintuigen HELDER, reeds meer dan 3 decennia werkzaam in en met het Universele in al Zijn/Haar facetten.


Iedereen met een positieve ingesteldheid komt in aanmerking voor deze masterclass-happening en heeft niks te maken met enig opleidingsniveau of andere aardse kennis.


Let there be Light ... Again.